Výkvěty na lícovém zdivu

Na zdech či hradbách z lícových cihel se mohou v jistých případech objevit bílé skvrny, které jsou jedním z největších problémů při použití lícového zdiva. O co se jedná? Proč nevzhledné skvrny vznikají? A lze je odstranit? Na to se podíváme v tomto článku.

Co jsou bílé skvrny zač?

Světlé skvrny na lícovém zdivu se nazývají výkvět. Jedná se o rozpustné anorganické soli, které se působením vzdušné vlhkosti stávají nerozpustnými. Výkvěty se mohou objevit na povrchu každého porézního materiálu, podmínkou je přítomnost vody nebo vodní páry.

Nejčastěji se s výkvěty můžeme setkat na materiálech, které jsou zdrojem rozpustných solí, jako je lícové zdivo, beton či keramika. Jedná se tak hlavně o cementové výrobky. Rozpustné soli jsou obsaženy v portlandském slínku, který se v různím množství nachází ve všech druzích cementu a malt.

Proč výkvěty vznikají?

Hlavním důvodem vzniku výkvětů nebývá špatná kvalita cihel, ale spíše vlhkost v daném místě. Čím více je materiál vystaven vlhkosti, tím větší je pravděpodobnost vzniku výkvětů. Příčinou tak může být neodborná montáž, kdy je zadržování vlhkosti způsobeno nedodržením technologických postupů. V případě, kdy je na vině chyba materiálu, je na cihlách výkvět viditelný už na paletě před samotnou instalací.

Výkvěty na plotech a komínech

Na plotech a komínech za výkvěty zpravidla může nedostatečná izolace od země nebo shora (ochrana před deštěm). Zakrytí betonovou deskou není dostatečné, protože beton prosakuje. V betonu je navíc také cement obsahující vápno. To se po rozpuštění dostane na povrch cihel a po vyschnutí na nich zůstane nevzhledný vápenný závoj. Na sloupky se tak jako ochrana proti dešti hodí spíše stříšky, tvarovky nebo krycí keramické prvky. Při použití betonových prvků je nutné umístění hydroizolace

Při stavbě plotů občas nastává také chyba v podobě vylévání sloupků řídkým betonem. Voda z betonu poté vzlíná pryč přes cihly na povrch, kde opět po odpaření vznikne výkvět.

Výkvěty na fasádách

U fasády může za vznik výkvětů opět voda, ta se tam však dostane především v případech, pokud se při instalaci nedodrží správný technologický postup.

Nejčastější důvody vzniku výkvětů na fasádách:

  • nezakrytí nedokončené fasády
  • použití znečištěné vody
  • zatékání vody za obklad z lícových cihel
  • použití mokré fasádní izolace

Na opěrných zídkách za výkvěty nejčastěji stojí chybějící nebo nedostatečná izolace, která musí být umístěna nejen zespodu, ale také mezi cihlou a přihrnutou zemí ze stran.

Jak odstranit výkvěty na lícovém zdivu?

Jaké jsou možnosti odstranění těchto nežádoucích skvrn? Jednou z možností je počkat, až výkvěty smyje déšť. Déšť je totiž slabá kyselina, která si s menšími výkvěty může za několik měsíců poradit. Tato metoda samozřejmě nemusí být zcela účinná, protože jak bylo zmíněno výše, déšť sám může tyto problémy způsobovat. Pokud však na vině není déšť, ale například chyba při instalaci, může pomoci.

Jestli vám skvrny opravdu vadí a chcete se jich zbavit co nejrychleji, použijte na vyčištění ocet nebo slabý roztok kyseliny solné. S kyselinou solnou je čištění snazší, ale je zde riziko vzniku zažloutlých skvrn.

V případě větších a silnějších výkvětů, a také pokud je chcete odstranit s jistotou a už navždy, není od věci si pozvat odbornou firmu, která provádí profesionální čištění a následnou impregnaci povrchu.

O autorovi

Přejít nahoru