Jak vyzdívat lícové zdivo?

Lícové cihly jsou již desítky let velice oblíbené nejen díky svým vynikajícím vlastnostem, ale také jedinečným vzhledem. Rozhodli jste se vyzdívat lícové zdivo sami? Připravili jsme pro vás pracovní postup, ve kterém se dozvíte, jak postupovat při vyzdívání po jednotlivých krocích.

Ještě něž se pustíte do práce, je třeba, aby celá dodávka, celé potřebné množství bylo na staveništi. Lícové cihly jsou většinou dodávány na nevratných paletách a jsou zabaleny PE folií. Palety s lícovými cihlami skladujeme na rovném a suchém prostranství, aby nedošlo k jejich znečištění a poškození ještě než budou zabudovány!

Lícové cihly pro vlastní zdění odebíráme vždy z několika palet současně. Tímto opatřením zajistíme barevnou jednotnost celé fasády.

Rozměření

Nejdůležitější částí přípravy je důkladné rozměření. V tomto případě platí pravidlo dvakrát měř a co nejméně řež. Špatným rozměřením se vyhnete různým typům dořezů, kvantlíků a jiných krátkých cihel v ploše, které jsou na první pohled viditelné a zničí tak celkový dojem fasády.

Pamatujeme, že pečlivé ustavení svislých spár a rozměření jednotlivých řádků fasády je nejdůležitější etapou přípravných prací před zahájením zdění! Pro rozměření budete potřebovat vědět výškový modul lícových cihel (u formátu WDF se jedná o 65 mm) + šířku spáry, která je dle standardů 8-12 mm počítáme 10 mm. Modul je tak v případě lícových cihel ve formátu WDF (Belgický formát) 75 mm. To samé platí pro délkový rozměr, který je u WDF formátu 215 mm + 10 mm spára. Dejte však pozor a nespoléhejte se pouze na katalogový rozměr. Lícové cihly ražené (hrubé, rustikální) mají velkou toleranci +- 3-5 mm, proto je dobré si několik cihel z různých palet přeměřit přímo na stavbě a z těchto rozměrů vycházet.

Nikdy nerozměřujte od spodní hrany zdiva. Pro správné rozměření nás vždy bude zajímat spodní hrana překladu oken. Od této pomyslné nuly rozměřujeme směrem dolů a směrem nahoru. V místě překladů jsou dořezy cihel nevhodné a velice viditelné.

Čím lícové cihly vyzdívat a spárovat?

Zásadně doporučujeme použít speciální maltu pro zdění, která zaručuje správnou dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a má všechny další požadované vlastnosti. Jedná se o tzv. jednokrokovou zdící a spárovací maltu, které slouží k současnému zdění a spárování. Vyhnete se tak dodatečnému spárování. Malta je pytlovaná po 30 kg a již má požadovanou barvu (antracit, šedá, bílobéžová, krémová, bíla). Spotřeba se udává cca 40-45 kg/m2. Vyzkoušené a prověřené malty vyrobené speciálně pro lícové cihly dle nasákavosti najdete na:https://www.westbrick.cz/produkty/prislusenstvi/

Postup práce

Připravíme si takové množství malty, které zpracujeme v intervalu 1-2 hodin. Konzistence malty by měla být mírně tuhá, plastická. Maltu nanášíme na řádek lícových cihel zednickou lžící opatrně, abychom neznečistili lícové plochy. Maltu ložných a styčných spár lze nanášet současně nebo postupně. Přitom je důležité, aby spáry byly zcela vyplněné maltou. Jedině tak bude hotové zdivo skutečně vodotěsné a současně zabráníme tvorbě druhotných výkvětů.

Zdění

Po správném rozměření se pustíme do samotného zdění. Nejprve velice přesně vyzdíme rohy. Po pečlivém vyzdění obou rohu líce do výšky 4-5 řádků nám zbývá vyzdívka vnitřního pole. Pro zachování stejné velikostí styčných spár doporučujeme položit si první vrstvu nejprve nasucho a styčné spáry zvětšit nebo zmenšit do standardních rozměrů 8-12 mm, abychom při dalším zdění zachovávaly stále stejnou šířku spár, jimiž se budeme při dalším zdění řídit.
Přesnost spár kontrolujeme u ložných spár dlouho vodováhou a u styčných spár závažím. Styčná spára z 1. řádku váže na styčnou spáru 3. řádku, 2. atd. (dle zvolené vazby).

Po ukončení zdění části fasády, nejlépe na začátku procesu tuhnutí malty doporučujeme proškrábnout styčné i ložné spáry do hloubky kolem 10 mm a dát jim tak finální tvar. Vyškrábnutí se provede např. dřevěným kolíkem nebo stačí u kus staré hadice. Vznikne tak spára ve tvaru písmene U.Vyhlazením spár do oblouku zamezíme nežádoucímu zachytávání vody a sněhu.Všechny detaily, tvar a způsob spárování by měl být zakreslen v projektové dokumentaci.

Zásadně nezdíme za nepříznivého počasí (déšť, vysoká teplota a přímé sluneční záření, možnost poklesu teploty pod + 5 °C). Doporučujeme jednorázově (1 den) vyzdít maximálně 1 metr výšky zdi.
Při každém přerušení zdění dbáme na řádné zakrytí zdiva – čerstvé režné zdivo je nutné důkladně chránit před znečištěním a zejména před povětrnostními vlivy počasí (deštěm, slunečním svitem). Před zděním lícové cihly zásadně nenamáčíme do vody!

Čištění lícových ploch

Čištění se provádí až po dokonalém vytvrdnutí spárovací malty.
Ze všech lícových ploch se mechanicky koštětem, kartáčkem, případně špachtlí odstraní všechny zaschlé zbytky malty.Před čištěním lícových ploch chemickými přípravky doporučujeme vždy odbornou konzultaci.

O autorovi

Přejít nahoru