Režné zdivo

Režné zdivo je alternativním názvem pro lícové zdivo. Jedná se o vysoce kvalitní stavební materiál mimořádně vhodný pro fasády, komíny, krby, opěrné zdi, ploty a jiné exteriérové či interiérové stavební prvky.

Cihly se základně dělí na tažené a ražené.

Tažené režné zdivo

Tažené cihly se nazývají klinkery a obvykle mají nasákavost pod 6 %. Jsou vyráběny strojově tažením z cihlářského lisu. Mají hladký nebo uměle strukturovaný povrch, přesnější a pravidelnější tvar. Vyrábí se v plném nebo děrovaném provedení. Jejich nevýhodou je, že mají pouze 3 pohledové strany – přední a dvě boční. Zadní strana je technologická.

Ražené režné zdivo

Ražené lícové cihly mají hrubší povrch, než tažené. Vyrábějí se ražením hlíny do formy, která se vysype pískem, a tím získají typickou zvrásněnou strukturu. Záměrem je drobná odchylka v rozměrech, každý kus ražené cihly je originál. Ražené cihly mají všechny čtyři strany pohledové, některé mohou mít žlábek od razidla, který se pokládce dává nahoru. Vyrábějí se vždy v plném provedení a jejich nasákavost se pohybuje okolo 18 %.

Kompletní stavba z lícových cihel

Stavbu můžeme z lícového zdiva přímo postavit (tento postup je používán přes 1 000 let). V zemi původu s bohatou cihlovou tradicí – v Anglii, Belgii a Holandsku – se používal a stále ještě používá způsob, kdy se vnitřní a vnější stěna staví současně a mezi ně se vkládá izolace (fasádní vata nebo polystyren). U nás se častěji dům postaví ze standardních stavebních materiálů (cihla Porotherm nebo Heluz, tvárnice, panel) a dodatečně se obezdí či oblepí lícovým zdivem. Lícové zdivo lze tedy využít i u několik desítek let starého a jinak nevzhledného domu.

Dodatečné zdění a lepení fasády

V případě dodatečného zdění fasády z lícových cihel se mezi nosnou konstrukci domu a fasádu z lícových cihel vkládá izolační materiál (většinou minerální vlna). Dům je tak v jednom kroku zateplený a vybavený vysoce kvalitní větranou fasádou. Pro toto řešení je důležité se se rozhodnout už při projektování stavby a navrhnout tak rozšířený základ pro založení lícového zdiva.

V případě použití lícových pásků se pásky lepí přímo na stávající nosnou konstrukci domu či na instalovaný pevný typ tepelné izolace.

V dnešní době si můžeme vybrat ze stovek barevných druhů, rozměrů a struktur povrchu lícového zdiva. Výsledný vzhled pak navíc můžeme ovlivnit barvou spárovací směsi, která má na výslednou podobu významný vliv.

O autorovi

Přejít nahoru